Ý nghĩa và cách phát âm của 保护

保护
Từ giản thể
保護
Từ truyền thống

保护 nét Việt

bǎo hù

 • sự bảo vệ

HSK level


Nhân vật

 • (bǎo): bảo vệ
 • (hù): bảo vệ

Các câu ví dụ với 保护

 • 人们应该保护环境。
  Rénmen yīnggāi bǎohù huánjìng.
 • 妈妈很注意保护皮肤。
  Māmā hěn zhùyì bǎohù pífū.
 • 为了保护环境,请不要使用塑料袋 。
  Wèile bǎohù huánjìng, qǐng bùyào shǐyòng sùliào dài.
 • 我们需要保护自然环境。
  Wǒmen xūyào bǎohù zìrán huánjìng.