Ý nghĩa và cách phát âm của 公司

公司
Từ giản thể / phồn thể

公司 nét Việt

gōng sī

 • công ty

HSK level


Nhân vật

 • (gōng): công cộng
 • (sī): sư đoàn

Các câu ví dụ với 公司

 • 早上出公司。
  Zǎoshang chū gōngsī.
 • 希望它离公司近。
  Xīwàng tā lí gōngsī jìn.
 • 公司旁边有学校。
  Gōngsī pángbiān yǒu xuéxiào
 • 我哥哥开了一家公司。
  Wǒ gēgē kāile yījiā gōngsī.
 • 我爸爸开了一个小公司。
  Wǒ bàba kāile yīgè xiǎo gōngsī.