Ý nghĩa và cách phát âm của 内容

内容
Từ giản thể
內容
Từ truyền thống

内容 nét Việt

nèi róng

 • nội dung

HSK level


Nhân vật

 • (nèi): phía trong
 • (róng): nội dung

Các câu ví dụ với 内容

 • 老师讲的内容,我都写在笔记本上了。
  Lǎoshī jiǎng de nèiróng, wǒ dū xiě zài bǐjìběn shàngle.
 • 这篇文章的内容非常精彩。
  Zhè piān wénzhāng de nèiróng fēicháng jīngcǎi.
 • 内容是最主要的,其次才是形式。
  Nèiróng shì zuì zhǔyào de, qícì cái shì xíngshì.