Ý nghĩa và cách phát âm của 再三

再三
Từ giản thể / phồn thể

再三 nét Việt

zài sān

  • nhiều lần

HSK level


Nhân vật

  • (zài): lần nữa
  • (sān): số ba