Ý nghĩa và cách phát âm của 名字

名字
Từ giản thể / phồn thể

名字 nét Việt

míng zi

 • tên đầu tiên

HSK level


Nhân vật

 • (míng): tên
 • (zì): từ ngữ

Các câu ví dụ với 名字

 • 你的名字是什么?
  Nǐ de míngzì shì shénme?
 • 小姐,你叫什么名字?
  Xiǎojiě, nǐ jiào shénme míngzì?
 • 中国人的姓在名字的前面。
  Zhōngguó rén de xìng zài míngzì de qiánmiàn.
 • 我的名字叫李明。
  Wǒ de míngzì jiào lǐ míng.