Ý nghĩa và cách phát âm của 告诉

告诉
Từ giản thể
告訴
Từ truyền thống

告诉 nét Việt

gào su

 • nói

HSK level


Nhân vật

 • (gào): thông báo
 • (sù): than phiền

Các câu ví dụ với 告诉

 • 你能告诉我学校怎么走吗?
  Nǐ néng gàosù wǒ xuéxiào zěnme zǒu ma?
 • 我告诉你他姓张。
  Wǒ gàosù nǐ tā xìng zhāng.
 • 把你的意思告诉我吧。
  Bǎ nǐ de yìsi gàosù wǒ ba.