Ý nghĩa và cách phát âm của 好吃

好吃
Từ giản thể / phồn thể

好吃 nét Việt

hǎo chī

 • tốt để ăn

HSK level


Nhân vật

 • (hǎo): nó tốt
 • (chī): ăn

Các câu ví dụ với 好吃

 • 羊肉真好吃!
  Yángròu zhēn hào chī!
 • 您做的米饭真好吃。
  Nín zuò de mǐfàn zhēn hào chī.
 • 这些菜难道不好吃吗?
  Zhèxiē cài nándào bù hào chī ma?