Ý nghĩa và cách phát âm của 如果

如果
Từ giản thể / phồn thể

如果 nét Việt

rú guǒ

  • trong trường hợp

HSK level


Nhân vật

  • (rú): nhu la
  • (guǒ): trái cây

Các câu ví dụ với 如果

  • 如果你去,我就和你一起去。
    Rúguǒ nǐ qù, wǒ jiù hé nǐ yīqǐ qù.