Ý nghĩa và cách phát âm của 学校

学校
Từ giản thể
學校
Từ truyền thống

学校 nét Việt

xué xiào

 • trường học

HSK level


Nhân vật

 • (xué): học hỏi
 • (xiào): trường học

Các câu ví dụ với 学校

 • 他在学校前面。
  Tā zài xuéxiào qiánmiàn.
 • 你们学校有多少学生?
  Nǐmen xuéxiào yǒu duōshǎo xuéshēng?
 • 商店在学校后面。
  Shāngdiàn zài xuéxiào hòumiàn.
 • 我们都在学校里。
  Wǒmen dōu zài xuéxiào lǐ.
 • 这个学校太大了。
  Zhège xuéxiào tài dàle.