Ý nghĩa và cách phát âm của 学生

学生
Từ giản thể
學生
Từ truyền thống

学生 nét Việt

xué sheng

 • sinh viên

HSK level


Nhân vật

 • (xué): học hỏi
 • (shēng): sinh con

Các câu ví dụ với 学生

 • 那些学生不听老师。
  Nàxiē xuéshēng bù tīng lǎoshī.
 • 我不是学生。
  Wǒ bùshì xuéshēng.
 • 你们学校有多少学生?
  Nǐmen xuéxiào yǒu duōshǎo xuéshēng?
 • 我是一个学生。
  Wǒ shì yīgè xuéshēng.
 • 我们都是学生。
  Wǒmen dōu shì xuéshēng.