Ý nghĩa và cách phát âm của 安排

安排
Từ giản thể / phồn thể

安排 nét Việt

ān pái

 • sắp xếp

HSK level


Nhân vật

 • (ān): an
 • (pái): hàng

Các câu ví dụ với 安排

 • 这个周末你有什么安排?
  Zhège zhōumò nǐ yǒu shé me ānpái?
 • 下午的会议,我已经安排好了。
  Xiàwǔ de huìyì, wǒ yǐjīng ānpái hǎole.
 • 他的安排让大家都很满意。
  Tā de ānpái ràng dàjiā dōu hěn mǎnyì.