Ý nghĩa và cách phát âm của 客观

客观
Từ giản thể
客觀
Từ truyền thống

客观 nét Việt

kè guān

  • mục tiêu

HSK level


Nhân vật

  • (kè): khách hàng
  • (guān): lượt xem