Ý nghĩa và cách phát âm của 寒假

寒假
Từ giản thể / phồn thể

寒假 nét Việt

hán jià

  • kỳ nghỉ đông

HSK level


Nhân vật

  • (hán): lạnh
  • (jiǎ): sai