Ý nghĩa và cách phát âm của 心态

心态
Từ giản thể
心態
Từ truyền thống

心态 nét Việt

xīn tài

  • tinh thần

HSK level


Nhân vật

  • (xīn): tim
  • (tài): tiểu bang