Ý nghĩa và cách phát âm của 文字

文字
Từ giản thể / phồn thể

文字 nét Việt

wén zì

  • bản văn

HSK level


Nhân vật

  • (wén): bản văn
  • (zì): từ ngữ