Ý nghĩa và cách phát âm của 机场

机场
Từ giản thể
機場
Từ truyền thống

机场 nét Việt

jī chǎng

 • sân bay

HSK level


Nhân vật

 • (jī): máy móc
 • (chǎng): cánh đồng

Các câu ví dụ với 机场

 • 在机场等飞机。
  Zài jīchǎng děng fēijī.
 • 我在机场工作了三年了。
  Wǒ zài jīchǎng gōngzuòle sān niánle.
 • 我马上要进机场了。
  Wǒ mǎshàng yào jìn jīchǎngle.
 • 下午我去机场接你。
  Xiàwǔ wǒ qù jīchǎng jiē nǐ.
 • 我估计他们已经到了机场了。
  Wǒ gūjì tāmen yǐjīng dàole jīchǎngle.