Ý nghĩa và cách phát âm của 正在

正在
Từ giản thể / phồn thể

正在 nét Việt

zhèng zài

 • đang

HSK level


Nhân vật

 • (zhèng): tích cực
 • (zài): trong

Các câu ví dụ với 正在

 • 可能他正在忙。
  Kěnéng tā zhèngzài máng.
 • 弟弟正在打篮球。
  Dìdì zhèngzài dǎ lánqiú.
 • 我正在厨房里做饭呢。
  Wǒ zhèngzài chúfáng lǐ zuò fàn ne.
 • 警察正在进行调查。
  Jǐngchá zhèngzài jìnxíng diàochá.
 • 爷爷正在听广播。
  Yéyé zhèngzài tīng guǎngbò.