Ý nghĩa và cách phát âm của 水果

水果
Từ giản thể / phồn thể

水果 nét Việt

shuǐguǒ

 • trái cây

HSK level


Nhân vật

 • (shuǐ): nước
 • (guǒ): trái cây

Các câu ví dụ với 水果

 • 妈妈买了九个水果。
  Māmā mǎile jiǔ gè shuǐguǒ.
 • 水果在桌子上。
  Shuǐguǒ zài zhuōzi shàng.
 • 我想去商店买水果。
  Wǒ xiǎng qù shāngdiàn mǎi shuǐguǒ.
 • 再来点儿水果,怎么样?
  Zàilái diǎn er shuǐguǒ, zěnme yàng?
 • 你还是吃点儿水果吧,别喝啤酒了。
  Nǐ háishì chī diǎn er shuǐguǒ ba, bié hē píjiǔle.