Ý nghĩa và cách phát âm của 没有

没有
Từ giản thể
沒有
Từ truyền thống

没有 nét Việt

méi yǒu

 • không

HSK level


Nhân vật

 • (méi): không
 • (yǒu): có

Các câu ví dụ với 没有

 • 我家里没有人。
  Wǒjiālǐ méiyǒu rén.
 • 我没有他高。
  Wǒ méiyǒu tā gāo.
 • 他在玩,没有学习。
  Tā zài wán, méiyǒu xuéxí.
 • 我还没有结婚的打算。
  Wǒ hái méiyǒu jiéhūn de dǎsuàn.
 • 这件事和她没有关系。
  Zhè jiàn shì hé tā méiyǒu guānxì.