Ý nghĩa và cách phát âm của 游泳

游泳
Từ giản thể
遊泳
Từ truyền thống

游泳 nét Việt

yóu yǒng

 • bơi

HSK level


Nhân vật

 • (yóu): chuyến du lịch
 • (yǒng): bơi lội

Các câu ví dụ với 游泳

 • 我喜欢的运动是:游泳、踢足球。
  Wǒ xǐhuān de yùndòng shì: Yóuyǒng, tī zúqiú.
 • 我会游泳了。
  Wǒ huì yóuyǒngle.
 • 他比我更喜欢游泳。
  Tā bǐ wǒ gèng xǐhuān yóuyǒng.
 • 我有很多爱好,比如游泳和读书。
  Wǒ yǒu hěnduō àihào, bǐrú yóuyǒng hé dúshū.
 • 学游泳光看是不行的,要练习。
  Xué yóuyǒng guāng kàn shì bùxíng de, yào liànxí.