Ý nghĩa và cách phát âm của 激动

激动
Từ giản thể
激動
Từ truyền thống

激动 nét Việt

jī dòng

 • sự phấn khích

HSK level


Nhân vật

 • (jī): phấn khích
 • (dòng): di chuyển

Các câu ví dụ với 激动

 • 看了这部电影,我很激动。
  Kànle zhè bù diànyǐng, wǒ hěn jīdòng.
 • 这个消息真是激动人心。
  Zhège xiāoxī zhēnshi jīdòng rénxīn.
 • 你别激动,先冷静一下。
  Nǐ bié jīdòng, xiān lěngjìng yīxià.