Ý nghĩa và cách phát âm của 空想

空想
Từ giản thể / phồn thể

空想 nét Việt

kōng xiǎng

  • tưởng tượng

HSK level


Nhân vật

  • (kōng): không khí
  • (xiǎng): nhớ bạn