Ý nghĩa và cách phát âm của 说话

说话
Từ giản thể
說話
Từ truyền thống

说话 nét Việt

shuō huà

 • nói

HSK level


Nhân vật

 • (shuō): nói
 • (huà): từ ngữ

Các câu ví dụ với 说话

 • 喂?你请说话!
  Wèi? Nǐ qǐng shuōhuà!
 • 他们在说话。
  Tāmen zài shuōhuà.
 • 李教授说话非常幽默。
  Lǐ jiàoshòu shuōhuà fēicháng yōumò.
 • 他和王先生说话呢。
  Tā hé wáng xiānshēng shuōhuà ne.