Ý nghĩa và cách phát âm của 附件

附件
Từ giản thể / phồn thể

附件 nét Việt

fù jiàn

  • phụ lục

HSK level


Nhân vật

  • (fù): đính kèm
  • (jiàn): miếng