Ý nghĩa và cách phát âm của 非常

非常
Từ giản thể / phồn thể

非常 nét Việt

fēi cháng

 • rất nhiều

HSK level


Nhân vật

 • (fēi): không
 • (cháng): thường xuyên

Các câu ví dụ với 非常

 • 房间非常漂亮。
  Fángjiān fēicháng piàoliang.
 • 今天的天气非常好。
  Jīntiān de tiānqì fēicháng hǎo.
 • 这件衣服颜色非常好看。
  Zhè jiàn yīfú yánsè fēicháng hǎokàn.
 • 这块手表非常漂亮。
  Zhè kuài shǒubiǎo fēicháng piàoliang.
 • 奶奶非常喜欢我们送的礼物。
  Nǎinai fēicháng xǐhuān wǒmen sòng de lǐwù.