Ý nghĩa và cách phát âm của 埘

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

埘 nét Việt

shí

 • hen roost

Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : rock; phonetic 'dol' used in names (Korean kugja);
 • : mười
 • : thực tế
 • : Japanese variant of 實|实;
 • : really; solid;
 • : nhặt lên
 • : thời gian
 • : clear water; pure;
 • : stoneware;
 • : sỏi
 • : stone shrine;
 • : nhật thực
 • : hiểu biết
 • : món ăn
 • : to eat' or 'food' radical in Chinese characters (Kangxi radical 184);
 • : shad; Ilisha elongata;
 • : long-tailed marmot;
 • : a kind of rat;