Ý nghĩa và cách phát âm của 帮

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

帮 nét Việt

bāng

 • cứu giúp

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 帮

 • 为什么要帮助你?
  Wèishéme yào bāngzhù nǐ?
 • 我去请老师帮忙。
  Wǒ qù qǐng lǎoshī bāngmáng.
 • 请帮助我找一家搬家公司,好吗?
  Qǐng bāngzhù wǒ zhǎo yījiā bānjiā gōngsī, hǎo ma?
 • 请帮我把这张桌子搬到楼下好吗?
  Qǐng bāng wǒ bǎ zhè zhāng zhuōzi bān dào lóu xià hǎo ma?
 • 服务员,请帮我拿一下菜单。
  Fúwùyuán, qǐng bāng wǒ ná yīxià càidān.

Các từ chứa帮, theo cấp độ HSK