Ý nghĩa và cách phát âm của 柏

Ký tự giản thể / phồn thể

柏 nét Việt

bǎi

  • cây bách

Các ký tự có cách phát âm giống nhau