Ý nghĩa và cách phát âm của 每

Ký tự giản thể / phồn thể

每 nét Việt

měi

 • mỗi

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 每

 • 每个新题都很有意思。
  Měi gè xīn tí dōu hěn yǒuyìsi.
 • 我每天早上都要读报纸。
  Wǒ měitiān zǎoshang dōu yào dú bàozhǐ.
 • 我每天下午都去打篮球。
  Wǒ měitiān xiàwǔ dōu qù dǎ lánqiú.
 • 我每天早上都要吃个鸡蛋。
  Wǒ měitiān zǎoshang dōu yào chī gè jīdàn.
 • 我每天走路去上学。
  Wǒ měitiān zǒulù qù shàngxué.

Các từ chứa每, theo cấp độ HSK