Ý nghĩa và cách phát âm của 页

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

页 nét Việt

 • trang

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : ngành công nghiệp
 • : lá cây
 • : đêm
 • : to pull; to drag; to join together; oar;
 • : erroneous variant of 拽[ye4];
 • : to press down;
 • : bright light; to sparkle;
 • : to drag; to pull; Taiwan pr. [yi4];
 • : 䏌
 • : 㓞
 • : sickness; repeated;
 • : chất lỏng
 • : blaze of fire; glorious;
 • : to fry in fat or oil; to scald;
 • : armpit; (biology) axilla; (botany) axil; Taiwan pr. [yi4];
 • : leaf
 • : to visit (a superior);
 • : thin plates of metal;
 • : dimple;
 • : to carry food to laborers in the field;
 • : a kind of bird similar to pheasant;

Các câu ví dụ với 页

 • 请打开书,翻到 201页。
  Qǐng dǎkāi shū, fān dào 201 yè.

Các từ chứa页, theo cấp độ HSK