Ý nghĩa và cách phát âm của 打篮球

打篮球
Từ giản thể
打籃球
Từ truyền thống

打篮球 nét Việt

dǎ lán qiú

 • chơi bóng rổ

HSK level


Nhân vật

 • (dǎ): đánh
 • (lán): cái rổ
 • (qiú): trái bóng

Các câu ví dụ với 打篮球

 • 姐姐喜欢打篮球。
  Jiějiě xǐhuān dǎ lánqiú.
 • 我每天下午都去打篮球。
  Wǒ měitiān xiàwǔ dōu qù dǎ lánqiú.
 • 弟弟正在打篮球。
  Dìdì zhèngzài dǎ lánqiú.
 • 我最大的爱好就是打篮球。
  Wǒ zuìdà de àihào jiùshì dǎ lánqiú.