Ý nghĩa và cách phát âm của 服务员

服务员
Từ giản thể
服務員
Từ truyền thống

服务员 nét Việt

fú wù yuán

 • phục vụ nam

HSK level


Nhân vật

 • (fú): quần áo
 • (wù): dịch vụ
 • (yuán): thành viên

Các câu ví dụ với 服务员

 • 穿红衣服的是服务员。
  Chuān hóng yīfú de shì fúwùyuán.
 • 我在饭馆做服务员。
  Wǒ zài fànguǎn zuò fúwùyuán.
 • 服务员,请帮我拿一下菜单。
  Fúwùyuán, qǐng bāng wǒ ná yīxià càidān.
 • 服务员,我要一碗面条。
  Fúwùyuán, wǒ yào yī wǎn miàntiáo.
 • 服务员热情地为顾客服务。
  Fúwùyuán rèqíng dì wéi gùkè fù wù.