Ý nghĩa và cách phát âm của 抬

Ký tự giản thể / phồn thể

抬 nét Việt

tái

 • thang máy

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : servant;
 • : ga tàu
 • : ancient place name (a Han dynasty town in Shaanxi); variant of 邰[Tai2];
 • : soot;
 • : station
 • : Carex dispalatha;
 • : to trample, to kick;
 • : tired; worn out horse;
 • : mackerel; Pacific mackerel (Pneumatophorus japonicus);

Các câu ví dụ với 抬

 • 他们把课桌抬到教室里去了。
  Tāmen bǎ kè zhuō tái dào jiàoshì lǐ qùle.

Các từ chứa抬, theo cấp độ HSK