Ý nghĩa và cách phát âm của 斄

Ký tự giản thể / phồn thể

斄 nét Việt

tái

  • ancient place name (a Han dynasty town in Shaanxi)
  • variant of 邰[Tai2]

Các ký tự có cách phát âm giống nhau