Ý nghĩa và cách phát âm của 蝃

Ký tự giản thể / phồn thể

蝃 nét Việt

  • cầu vồng

Các ký tự có cách phát âm giống nhau