Ý nghĩa và cách phát âm của 辣

Ký tự giản thể / phồn thể

辣 nét Việt

 • nóng bức

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : to destroy; to rip; to tear open;
 • : to plant trees (old);
 • : scabies; scald-head;
 • : 12th lunar month; preserved (meat, fish etc);
 • : sáp
 • : Japanese variant of 蠟|蜡[la4];
 • : solder; tin;
 • : bald; scabby;

Các câu ví dụ với 辣

 • 我不习惯吃太辣的菜。
  Wǒ bù xíguàn chī tài là de cài.

Các từ chứa辣, theo cấp độ HSK