Ý nghĩa và cách phát âm của 龙

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

龙 nét Việt

lóng

 • rồng

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : họng
 • : steep; precipitous (of mountain);
 • : twilight; approaching light of dawn; dim;
 • : bar; cage; gratings;
 • : rapids; waterfall; torrential (rain);
 • : Japanese variant of 瀧|泷[long2];
 • : tinkling of gem-pendants;
 • : infirmity; retention of urine;
 • : to grind; to mill;
 • 窿 : cavity; hole;
 • : Japanese variant of 龍|龙;
 • : lồng
 • : điếc
 • : rising moon;
 • : Polygonum posumbu;
 • : to walk;
 • : dài
 • : Dragon

Các từ chứa龙, theo cấp độ HSK