Ý nghĩa và cách phát âm của 开始

开始
Từ giản thể
開始
Từ truyền thống

开始 nét Việt

kāi shǐ

 • khởi đầu

HSK level


Nhân vật

 • (kāi): mở
 • (shǐ): bắt đầu

Các câu ví dụ với 开始

 • 先生,请问您什么时候开始点菜?
  Xiānshēng, qǐngwèn nín shénme shíhòu kāishǐ diǎn cài?
 • 我们从第十课开始学习。
  Wǒmen cóng dì shí kè kāishǐ xuéxí.
 • (学汉字)开始可能会觉得有点难。
  (Xué hànzì) kāishǐ kěnéng huì juédé yǒudiǎn nán.
 • 春天是一年的开始。
  Chūntiān shì yī nián de kāishǐ.
 • 同学们,下面我们开始做练习。
  Tóngxuémen, xiàmiàn wǒmen kāishǐ zuò liànxí.