Ý nghĩa và cách phát âm của 低

Ký tự giản thể / phồn thể

低 nét Việt

 • thấp

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 低

 • 再高点儿,现在太低了。
  Zài gāo diǎn er, xiànzài tài dīle.
 • 你怎么了?不高兴了?为什么低着头?
  Nǐ zěnmeliǎo? Bù gāoxìngle? Wèishéme dīzhe tóu?
 • 从去年开始,汽车的价格在降低。
  Cóng qùnián kāishǐ, qìchē de jiàgé zài jiàngdī.
 • 秋天来了,温度开始降低了。
  Qiūtiān láile, wēndù kāishǐ jiàngdīle.
 • 进入冬季,温度越来越低。
  Jìnrù dōngjì, wēndù yuè lái yuè dī.

Các từ chứa低, theo cấp độ HSK