Ý nghĩa và cách phát âm của 耐

Ký tự giản thể / phồn thể

耐 nét Việt

nài

 • kháng cự

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : nai
 • : crab-apple; how can one help;
 • : naphthalene C10H8;
 • : Eristalis tenax;
 • : ignorant; sun hat;
 • : neptunium (chemistry) (Tw);
 • : incense tripod;

Các câu ví dụ với 耐

 • 教育孩子要有耐心。
  Jiàoyù háizi yào yǒu nàixīn.

Các từ chứa耐, theo cấp độ HSK