Ý nghĩa và cách phát âm của 育

Ký tự giản thể / phồn thể

育 nét Việt

 • giáo dục

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : Japanese variant of 喻;
 • : ẩn dụ
 • : khu vực
 • : fertile soil;
 • : old woman; to brood over; to protect;
 • : dwell
 • : valley;
 • : accomplished; elegant;
 • : thành nội
 • : happy;
 • : chữa lành
 • : bright light;
 • : tray for carrying sacrificial meats;
 • : (oak); thorny shrub;
 • : muốn
 • : (archaic) to give birth to a child; to rear;
 • : bồn tắm
 • : moat; swift current;
 • : name of river; old name of Baihe 白河 in Henan; same as 育水;
 • : place name in Sichuan;
 • : (obscure) variant of 鬱|郁[yu4]; rich; great wave;
 • : brilliant; glorious;
 • : radiance of fire;
 • : warm;
 • : nhà tù
 • : prison
 • : devil;
 • : ngọc bích
 • : to heal;
 • : grand; elegant; propitious;
 • : arsenic;
 • : seam;
 • : a well-rope;
 • : drag-net;
 • : (arch. introductory particle); then; and then;
 • : pen
 • : taro; Colocasia antiquorum; Colocasia esculenta;
 • : Prunus japonica;
 • : mythical creature; toad; worm;
 • : giàu có
 • : uy tín
 • : order (from above);
 • : yu
 • : gặp
 • : follow; in accordance with;
 • : u ám
 • : a poker; brass filings; to file;
 • : treasure; hard metal;
 • : threshold;
 • : bay; cove;
 • : Preliminarily
 • : thấy trước
 • : to eat too much; to confer;
 • : full (as of eating);
 • : black horse with white legs;
 • : 卆
 • : to sell, esp. in strained circumstances;
 • : ghost of a child;
 • : (of a bird) to fly swiftly; to swoop;
 • : mynah;
 • : common snipe; sandpiper;
 • : yellowish black;

Các câu ví dụ với 育

 • 我很喜欢体育运动。
  Wǒ hěn xǐhuān tǐyù yùndòng.
 • 父母很重视孩子的教育。
  Fùmǔ hěn zhòngshì háizi de jiàoyù.
 • 爸爸经常教育我要做一个诚实的人。
  Bàba jīngcháng jiàoyù wǒ yào zuò yīgè chéngshí de rén.
 • 教育孩子要有耐心。
  Jiàoyù háizi yào yǒu nàixīn.
 • 我们非常重视体育锻炼。
  Wǒmen fēicháng zhòngshì tǐyù duànliàn.

Các từ chứa育, theo cấp độ HSK