Ý nghĩa và cách phát âm của 弟

Ký tự giản thể / phồn thể

弟 nét Việt

 • em trai

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 弟

 • 和弟弟跑步吧。
  Hé dìdì pǎobù ba.
 • 哥哥比弟弟高。
  Gēgē bǐ dìdì gāo.
 • 在我们家,我最大,我下面还有两个弟弟。
  Zài wǒmen jiā, wǒ zuìdà, wǒ xiàmiàn hái yǒu liǎng gè dìdì.
 • 弟弟正在打篮球。
  Dìdì zhèngzài dǎ lánqiú.
 • 弟弟的个子比我矮。
  Dìdì de gèzi bǐ wǒ ǎi.

Các từ chứa弟, theo cấp độ HSK