Ý nghĩa và cách phát âm của 普

Ký tự giản thể / phồn thể

普 nét Việt

 • chung

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : garden; orchard;
 • : đơn giản
 • : thick rough serge from Tibet;
 • : river bank; shore; river drainage ditch (old);
 • : extensive; pervading;
 • : to travel by the light of torch;
 • : huge; to admonish;
 • : quang phổ
 • : web (of feet of ducks, frogs etc);
 • : praseodymium (chemistry);

Các câu ví dụ với 普

 • 你的普通话说得很好。
  Nǐ de pǔtōnghuà shuō dé hěn hǎo.
 • 你的普通话说得很标准。
  Nǐ de pǔtōnghuà shuō dé hěn biāozhǔn.

Các từ chứa普, theo cấp độ HSK