Ý nghĩa và cách phát âm của 膊

Ký tự giản thể / phồn thể

膊 nét Việt

  • vai

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các từ chứa膊, theo cấp độ HSK