Ý nghĩa và cách phát âm của 阴

Ký tự đơn giản
Nhân vật truyền thống

阴 nét Việt

yīn

 • âm dương

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : mute;
 • : 𣪊
 • : bởi vì
 • : to restrain; to dam a stream and change its direction; a mound;
 • : bury; mound; to dam; close;
 • : kết hôn
 • : peaceful; solemn;
 • : solicitous;
 • : generative forces; magic emanation;
 • : to soak; to blotch; to splotch;
 • : used in place-names, e.g. 溵水 was once the name of the Shahe River 沙河, Henan, and 溵州 was a Tang Dynasty prefecture;
 • : mute;
 • : sacrifice;
 • : a kind of bamboo; old variant of 茵[yin1];
 • : generative force; magic emanation;
 • : mattress;
 • : mat; underclothing;
 • : indium (chemistry);
 • : inner gates;
 • : âm thanh
 • : iron-gray (horse);

Các câu ví dụ với 阴

 • 今天天气晴/阴。
  Jīntiān tiānqì qíng/yīn.
 • 今天是阴天。
  Jīntiān shì yīn tiān.

Các từ chứa阴, theo cấp độ HSK