Ý nghĩa và cách phát âm của 姓

Ký tự giản thể / phồn thể

姓 nét Việt

xìng

 • tên

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 姓

 • 中国人的姓在名字的前面。
  Zhōngguó rén de xìng zài míngzì de qiánmiàn.
 • 我告诉你他姓张。
  Wǒ gàosù nǐ tā xìng zhāng.
 • 我姓张。
  Wǒ xìng zhāng.
 • 请在表格里填上您的姓名。
  Qǐng zài biǎogé lǐ tián shàng nín de xìngmíng.

Các từ chứa姓, theo cấp độ HSK