Ý nghĩa và cách phát âm của 十

Ký tự giản thể / phồn thể

十 nét Việt

shí

 • mười

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : rock; phonetic 'dol' used in names (Korean kugja);
 • : hen roost;
 • : thực tế
 • : Japanese variant of 實|实;
 • : really; solid;
 • : nhặt lên
 • : thời gian
 • : clear water; pure;
 • : stoneware;
 • : sỏi
 • : stone shrine;
 • : nhật thực
 • : hiểu biết
 • : món ăn
 • : to eat' or 'food' radical in Chinese characters (Kangxi radical 184);
 • : shad; Ilisha elongata;
 • : long-tailed marmot;
 • : a kind of rat;

Các câu ví dụ với 十

 • 现在十二点了。
  Xiànzài shí'èr diǎnle.
 • 这本书三十看见钱。
  Zhè běn shū sānshí kànjiàn qián.
 • 现在是十月。
  Xiànzài shì shí yuè.
 • 我们从第十课开始学习。
  Wǒmen cóng dì shí kè kāishǐ xuéxí.
 • 二十块零五分
  Èrshí kuài líng wǔ fēn

Các từ chứa十, theo cấp độ HSK