Ý nghĩa và cách phát âm của 拾

Ký tự giản thể / phồn thể

拾 nét Việt

shí

 • nhặt lên

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : rock; phonetic 'dol' used in names (Korean kugja);
 • : mười
 • : hen roost;
 • : thực tế
 • : Japanese variant of 實|实;
 • : really; solid;
 • : thời gian
 • : clear water; pure;
 • : stoneware;
 • : sỏi
 • : stone shrine;
 • : nhật thực
 • : hiểu biết
 • : món ăn
 • : to eat' or 'food' radical in Chinese characters (Kangxi radical 184);
 • : shad; Ilisha elongata;
 • : long-tailed marmot;
 • : a kind of rat;

Các câu ví dụ với 拾

 • 房间里很乱,我们收拾一下吧。
  Fángjiān lǐ hěn luàn, wǒmen shōushí yīxià ba.
 • 我在收拾行李呢。
  Wǒ zài shōushí xínglǐ ne.

Các từ chứa拾, theo cấp độ HSK