Ý nghĩa và cách phát âm của 球

Ký tự giản thể / phồn thể

球 nét Việt

qiú

 • trái bóng

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau


Các câu ví dụ với 球

 • 姐姐喜欢打篮球。
  Jiějiě xǐhuān dǎ lánqiú.
 • 我喜欢的运动是:游泳、踢足球。
  Wǒ xǐhuān de yùndòng shì: Yóuyǒng, tī zúqiú.
 • 我每天下午都去打篮球。
  Wǒ měitiān xiàwǔ dōu qù dǎ lánqiú.
 • 我和同学们在踢足球。
  Wǒ hé tóngxuémen zài tī zúqiú.
 • 弟弟正在打篮球。
  Dìdì zhèngzài dǎ lánqiú.

Các từ chứa球, theo cấp độ HSK