Ý nghĩa và cách phát âm của 酒

Ký tự giản thể / phồn thể

酒 nét Việt

jiǔ

 • rượu mùi

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : numeral 9 in Suzhou numeral system 蘇州碼子|苏州码子[Su1 zhou1 ma3 zi5];
 • : dài
 • : archaic variant of 久[jiu3];
 • : chín
 • : archaic variant of 糺[jiu3];
 • : moxibustion (TCM);
 • : black jade; nine (banker's anti-fraud numeral);
 • : army (used during the Liao, Jin and Yuan dynasties);
 • : leek;

Các câu ví dụ với 酒

 • 你还是吃点儿水果吧,别喝啤酒了。
  Nǐ háishì chī diǎn er shuǐguǒ ba, bié hē píjiǔle.
 • 爸爸爱喝啤酒。
  Bàba ài hē píjiǔ.

Các từ chứa酒, theo cấp độ HSK